TREFOREDLING


Strukturtømmer blir produsert av nåletre. Det tørkes og kappes opp i de dimensjonene som trengs. Strukturtømmer brukes til tradisjonell tømmerramme og moderne elementhusproduksjon, takstrukturer og andre typer bygninger. Alt av strukturtømmer kan leveres i lengder på opptil 6 m..

Tretørking

Treverket til våre produkter blir tørket i to 100 m3-kapasitets-tørkekamre. Strukturtømmer tørkes til det har et fuktinnhold på +/- 15%, noe som kreves for tømmerramme-konstruksjoner. Tretørking kan beskrives som en prosess for å sikre at dimensjonelle endringer som følge av krymping begrenses til selve tørkeprosessen. Ideelt sett blir treverk tørket inntil et nivå som vil kunne sikre at videre dimensjonelle endringer holdes på et minimum. Tørket tømmer er, når det gjelder de fleste egenskaper knyttet til styrke, sterkere enn ferskt tømmer. Tørket tømmer er lettere, og transport- og håndteringskostnadene reduseres, takket være dette.


Høvling / profilering / dimensjonering av treverket

Strukturtømmer kappes på vår fabrikk ved hjelp av en firesiders fresemaskin. Høy kuttepresisjon gjør det mulig for oss å produsere nøyaktig utførte paneler på et nivå der ingen tilpasning er nødvendig på det stedet der bygningen skal oppføres.

 


Glulam / Limtrebjelker

Vi produserer også limtrebjelker og stolper. Limtre er en type strukturtømmerprodukt som er satt sammen av flere lag av dimensjonert tømmer som er limt sammen ved hjelp av holdbart, fuktbestandig strukturlim. Ved å laminere flere mindre stykker tømmer, får man ett enkelt og sterkt strukturelement. Dette strukturelementet brukes til vertikale stolper eller horisontale bjelker. Mulig lengde for limtreprodukter er opptil 13 m.