TAK


Pitched roof

ELEMENTER FOR SKRÅTAK

300 mm VARME ISOLASJON
U < 0.12 W/m2K

TAKSTEIN ELLER ANDRE LØSNINGER (legges på byggeplass) 
45 mm LEKTER
25 mm LEKTER /MELLOMROM FOR LUFTING
VINDISOLASJON – DIFFUSJONSMEMBRAN
245 mm TAKSPERRER eller TAKSTOLER
250 mm VARME ISOLASJON
0,2 mm FUKTSPERRE – STABILISERT FILM
PLASS TIL ELEKTRISKE KABLER
45 mm LEKTER MED PLASS TIL ELEKTRISKE KABLER
12,5 mm GIPSPLATER HIMLING (montert på byggeplass)


Flat roof panels

ELEMENTER FOR FLATE TAK

350 mm VARME ISOLASJON
U < 0.12 W/m2K

TAKBELEGG OG MEMBRAN (legges på byggeplass)
22 mm VANNBESTANDIGE SPONPLATER
45 / 145 mm VENTILERTE MELLOMROM FOR LUFTING MED / SKRÅFORMEDE LEKTER
VINDISOLASJON – DIFFUSJONSMEMBRAN
45 mm LEKTER
50 mm VARMEISOLASJON
245 mm TAKSPERRER
250 mm VARMEISOLASJON
0,2 mm FUKTSPERRE – STABILISERT FILM
45 med mer LEKTER MED PLASS TIL ELEKTRISKE KABLER
45 mm VARMEISOLASJON
12,5 mm GIPSPLATER HIMLING (montert på byggeplass)