Yttervegger


External wall panels for horizontal cladding

MED HORISONTAL KLEDNING

250 mm VARMEISOLASJON
U < 0.16 W/m2K

19 mm HORISONTAL KLEDNING
45 mm LEKTER
25 mm LEKTER / VENTILERTE LUFTEROM
VINDISOLASJON – DIFFUSJONSMEMBRAN
195 mm BÆRENDE STENDERE
200 mm VARME ISOLASJON
0,2 mm FUKTSPERRE – STABILISERT FILM
45 mm VARMEISOLASJON
45 mm LEKTER MED PLASS TIL ELEKTRISKE KABLER
12 mm SPONPLATER FOR EKSTRA STABILITET (Ikke standard kan velges som tillegg av kunde og monteres på byggeplass)
12.5 mm GIPSPLATER TIL Å AVSLUTTE INTERIØRET (monteres på byggeplass)


External wall panel for vertical cladding

MED VERTIKAL KLEDNING

250 mm VARMEISOLASJON
U < 0.16 W/m2K

19 mm VERTIKAL KLEDNING
45 mm LEKTER
25 mm LEKTER / VENTILERTE LUFTEROM
VINDISOLASJON – DIFFUSJONSMEMBRAN
195 mm BÆRENDE STENDERE
200 mm VARMEISOLASJON
0,2 mm FUKTSPERRE – STABILISERT FILM
45 mm VARMEISOLASJON
45 mm LEKTER MED PLASS TIL ELEKTRISKE KABLER
12 mm SPONPLATER FOR EKSTRA STABILITET (Ikke standard kan velges som tillegg av kunde og monteres på byggeplass)
12.5 mm GIPSPLATER TIL Å AVSLUTTE INTERIØRET (monteres på byggeplass)


External wall panel for clinker finishing

FORBLENDET MED STEIN

250 mm VARME ISOLASJON
U < 0.16 W/m2K

FORBLENDING MED STEIN på fasaden (legges på byggeplass)
22 mm VANNTETTE PLATER
25 mm LEKTER FOR VENTILERTE LUFTEROM
VINDISOLASJON – DIFFUSJONSMEMBRAN
195 mm BÆRENDE STENDERE
200 mm THERMAL INSULATION
0,2 mm FUKTSPERRE – STABILISERT FILM
45 mm VARMEISOLASJON
45 mm LEKTER MED PLASS TIL ELEKTRISKE KABLER
12 mm SPONPLATER FOR EKSTRA STABILITET (Ikke standard kan velges som tillegg av kunde og monteres på byggeplass)
12.5 mm GIPSPLATER TIL Å AVSLUTTE INTERIØRET (monteres på byggeplass)


External wall panel for plaster facade

MED MURPUSS

250 mm VARME ISOLASJON
U < 0.16 W/m2K

EMURPUSS (utføres på byggeplass)
22 mm VANNTETTE PLATER
25 mm LEKTER FOR VENTILERT LUFTEROM
VINDISOLASJON – DIFFUSJONSMEMBRAN
195 mm BÆRENDE STENDERE
0.2 mm FUKTSPERRE – STABILISERT FILM
45 mm VARMEISOLASJON
45 mm LEKTER MED PLASS TIL ELEKTRISKE KABLER
12 mm SPONPLATER FOR EKSTRA STABILITET (Ikke standard kan velges som tillegg av kunde og monteres på byggeplass)
12.5 mm GIPSPLATER TIL Å AVSLUTTE INTERIØRET (monteres på byggeplass)