Brannvegger paneler


Firewall panel

BRANNVEGGELEMENTER
2×150 mm LYD/VARME ISOLERING med et mellomrom

12,5 mm GIPSPLATER (MOTSTANDSDYKTIGE MOT BRANN)
12,5 mm GIPSPLATER (MOTSTANDSDYKTIGE MOT BRANN)
145 mm BÆRENDE STENDERE
150 mm LYD/VARMEISOLERING 
30 mm LYDSPALTE
1145 mm BÆRENDE STENDERE
150 mm LYD/VARMEISOLERING
12,5 mm GIPSPLATER (MOTSTANDSDYKTIGE MOT BRANN)
12,5 mm GIPSPLATER (MOTSTANDSDYKTIGE MOT BRANN)