Oppsetting av elementhus


På byggeplass settes huset opp ved å laste av elementene direkte fra lastebilen ved hjelp av kran. På grunn av denne løsningen kan vi sette husets bærende elementer opp i løpet av en til to uker. Avhengig av hvilke fasade og takløsninger som brukes, ligger oppføringstid for råbygget totalt på 3-5 uker. Etter at husets hovedelementer er satt opp, kan det elektriske anlegget, VVS, osv. legges opp, og innvendige interiørarbeider kan settes i gang.
Byggekostnadene for elementhus reduseres på grunn av en lettere konstruksjon og en kortere oppføringssyklus. En fast oppføringstid gjør det mulig å beregne den totale oppføringstiden nøyaktig. Dette betyr at man på en enkel måte kan planlegge en eksakt dato for avsluttet oppføring, og at en totalpris for prosjektets elementleveranse med tilhørende arbeider kan beregnes under planleggingsfasen av prosjektet.

Dersom kunden ønsker det, kan vi levere materialer og tjenester som er nødvendig for å kunne fullføre interiøret av huset.I slike tilfeller kan vi garantere at nivået på det avsluttende arbeidet av interiøret vil svare til dine forventninger. Du som kunde velger ut løsningen og design for innvendige trapper, dører, gulvmaterialer og baderomsfliser som du ønsker å benytte. Tilsvarende gjelder for kjøkken- og baderomsmøbler. Vi kan levere og montere disse i henhold til dine ønsker – dette er bare noen av det vi vil levere og sette opp for din nye bolig.

FORDELER MED ELEMENTHUS:

  • Høyt energieffektivitetsnivå
  • Kortest mulig byggetid
  • Sikker og holdbar struktur
  • Lett struktur (enkelt fundament)
  • Høy presisjon og kvalitet for sluttproduktene
  • Tynn veggstruktur – gir flere bruksområder
  • Økologisk miljø