Elementhus


Elementhus med tømmerramme er en avart av tradisjonelle tømmerrammehus som først dukket opp i det 20. århundret. Etterhvert som produksjonsteknologien har utviklet seg og har kunnet tilby bedre isoleringsegenskaper og en raskere byggeprosess – så blir de valgt av flere og flere mennesker i ulike land.

Konstruksjonsprosessen for elementhus er delt inn i to deler: Husproduksjon på fabrikken og oppsetting på byggeplassen.

Hos UAB Gildera blir alle prefabrikerte elementhuselementer først designet med såk. CAD-programmer for spesiell tømmerstruktur, noe som sikrer produktenes nøyaktighet og en smidig sammensettingsprosess. Etter at tømmeret er klargjort og andre materialer, der alle er CE-merket, er levert til fabrikken – blir panelene produsert. Hvert enkelt element går gjennom en grundig kvalitetskontroll på fabrikken. Ettersom elementene blir produsert i horisontal posisjon og presses sammen ved hjelp av spesielle presser, sikres bygningens stabilitet. Produksjonen foregår innendørs, slik at egenskaper knyttet til varmeisolering og styrke beskyttes mot negative miljøkonsekvenser, og dette sikrer samtidig lang levetid for prefabrikerte hus. Vi setter dessuten inn den vidustypen kunden velger inn i panelene før transport.

Oppsetting av et hus på det stedet der det skal oppføres utføres av et team som har mer enn åtte års erfaring innen denne typen oppføring, noe som gjør at vi kan gi kortest mulig oppføringstid. Vi kan i tillegg levere avsluttende interiørarbeid, tjenester knyttet til legging av tak, samt andre tjenester eller materialer som du ønsker til ditt prosjekt.

6849aca00f0468f721fbcfbca322387d

Moderne prefabrikerte trehus innebærer en endring av de etablerte tradisjonene. De fleste elementhus er kostnadseffektive og kan oppvise bedre verdier sett fra et miljømessig synspunkt, sammenlignet med tømmer- og murhus. Elementhus bygd ved hjelp av det siste innen teknologi utfordrer den feilaktige oppfatningen av hus med kort levetid, og også hva angår brann eller egenskaper knyttet til termisk ytelse. Produksjon av prefabrikerte elementhus er i dag en av de konstruksjonsprosessene som utvikler seg raskest. Nye materialer, teknologier og profesjonelt arbeid har radikalt endret de tradisjonelle trehusene.

Denne avanserte teknologien har etablert seg i byggebransjen som en enkel og rask metode for bygging med miljømessig bærekraft.

Klikk for å se standardstruktur for elementhus

 TA KONTAKT MED OSS:
Salgssjefen Ingainga@gildera.lt